Dne 18.1.2019 proběhne na obecním úřadě v Chocomyšli přednáška o chovu harckých kanárů, spojená s ukázkou zpěvu harckých kanárů od 17.OO hod. Všichni se těšíme na vaši návštěvu.


Dne 25.1. 2019 proběhne výroční členská schůze ZO ČSCH Chocomyšl na obecním úřadě v Chocomyšli od 18.00 hod. Účast nutná - program : rozpočet, akce, členské příspěvky.